دکتر یدالله سحابی در سال ۱۲۸۴ از پدری اصفهانی و مادری تهرانی در محله سنگلج تهران به دنیا آمد. دوره آموزش ابتدایی را در دبستان‌های شرف احمدی و اتحادیه و دوره‌ دبیرستان ...