... سيد جوادي، مهندس بازرگان، دکتر يدالله سحابي، مهندس کتيرايي، سرلشکر ولي ا. ... غیر معتبر مثل ویکی پدیا در خصوص حادثه 17 شهریور اذعان دارند که برنامه ریزی ...