14 سپتامبر 2014 ... فریال مستوفی از تجربیات مدیریتی و سلایق شخصیاش می‌گوید بانوی آهنین ... ویکی‌پدیای گردشگری ایران را ایجاد می‌کنیم 23 شهریور 1393، شماره ...